รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 661100194701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • มผช. : 8/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

17 หมู่ 2 ตำบลห้วยร่วม กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210

ติดต่อ : คุณสุภาพ แก้วชาลี

โทร : 08-1037-0068

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว