รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะหรี่พัฟนมสดไส้เผือก

กะหรี่พัฟนมสดไส้เผือก
  • รหัสสินค้า : 700103-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะหรี่พัฟนมสดไส้เผือก (รหัสโอทอป 700101815201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • มผช. : 29/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กะหรี่พั๊ฟนมสดบ้านครูยุ

4/2 หมู่ 5 หมู่บ้านสวัสดิการทหารช่าง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ติดต่อ : นางยุวดี เสริมสุข

โทร : 089 9184700

อีเมล: nan_rainbow@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 22 พ.ย 2553

สินค้าโอทอป กะหรี่พั๊ฟนมสดบ้านครูยุ