รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วนไส้หมูหยอง

ขนมทองม้วนไส้หมูหยอง
  • รหัสสินค้า : 670802-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วนไส้หมูหยอง (รหัสโอทอป 670800494901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับเจริญ

184 บ้านซับเจริญ หมู่ 9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

ติดต่อ : นางมณี หยวกทอง

โทร : 08-9859-3737

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับเจริญ