รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดขนุนเผือก, ฝอยทอง

เม็ดขนุนเผือก, ฝอยทอง
  • รหัสสินค้า : 720102-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เม็ดขนุนเผือก, ฝอยทอง (รหัสโอทอป 720101415201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ปาริชาติขนมไทย

217 ท่าบางเจริญ หมู่ 6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ติดต่อ : นางปาริชาติ เล็กผ

โทร : 08-6174-2813

วันที่แก้ไข : 3 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป ปาริชาติขนมไทย