รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองพับ

ขนมทองพับ
  • รหัสสินค้า : 370401-G002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองพับ (รหัสโอทอป 370400494701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • มผช. : 111/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์

37 เสียวสวาสดิ์ หมู่ 11 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : คุณสกุลคุณา เผ่าผ

โทร : 05 1433125

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์