รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตกระเป๋าหนัง

ผลิตกระเป๋าหนัง

ผลิตกระเป๋าหนัง (รหัสโอทอป 740100724701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลนาดี

31/515 หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ โพธ

โทร : 085-7012131, 034-833482

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลนาดี