รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือฉลอมชายฝั่ง (จำลอง)

เรือฉลอมชายฝั่ง (จำลอง)

เรือฉลอมชายฝั่ง (จำลอง) (รหัสโอทอป 740101934901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • มผช. : 80/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)

260 บางหญ้าแพรก หมู่ 4 ประปา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางปณัสฎา สายแสง

โทร : 08-5211-1736

วันที่แก้ไข : 9 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)