รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะนาวผง (เครื่องปรุง)

มะนาวผง (เครื่องปรุง)
  • รหัสสินค้า : 770102-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะนาวผง (เครื่องปรุง) (รหัสโอทอป 770100084701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด (PFP FOOD)

192/3 หมู่ 3 ถ.หนองเสือ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางสุจิตรา เปียปร

โทร : 089 8377944, 6632 611082

โทรสาร : 6632 611082

อีเมล: maanow_thai@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaifruitpowder.com

วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด (PFP FOOD)