รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงคำทับสะแกถั่วลิสง

เมี่ยงคำทับสะแกถั่วลิสง
  • รหัสสินค้า : 770301-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมี่ยงคำทับสะแกถั่วลิสง (รหัสโอทอป 770300115201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 752/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมี่ยงคำทับสะแก

68/15 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางอัญญพิชา พิทย

โทร : 032 671008

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มเมี่ยงคำทับสะแก