รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 770502-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน (รหัสโอทอป 770500374701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

94/2 หมู่ 9 บ้านหนองคล้า ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : คุณน้ำอ้อย คงแก้ว

โทร : 08-9808-8028, 0-3269-9005

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า