รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนทอด

ทุเรียนทอด
  • รหัสสินค้า : 770505-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนทอด (รหัสโอทอป 770500385201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

38 หนองหิน หมู่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางผกามาส ไทยนุกู

โทร : 08-1365-1849

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน