รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มใบเตย

ไข่เค็มใบเตย
  • รหัสสินค้า : 770704-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มใบเตย (รหัสโอทอป 770700404701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 27/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน

31 หมู่ 7 บ้านเนินตะเคียน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางพิมพ์พร ด้วงไพ

โทร : 08-1704-2312

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน