รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล

สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล
  • รหัสสินค้า : 770804-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล (รหัสโอทอป 770800265204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหนองกลางดง

25 หนองกลางดง หมู่ 7 ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : นางลัดดา เจริญสุข

โทร : 08-6055-5538

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552