รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมือกี่กระตุก

ผ้าทอมือกี่กระตุก

ผ้าทอมือกี่กระตุก (รหัสโอทอป 770300224701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 197/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเขาล้าน

48/1 หมู่ 4 บ้านพุตะแบก ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางชูศรี ยี่แพร

โทร : 032 546138, 032 672226

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเขาล้าน