รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังชีสเชคใส้สับปะรด

ขนมปังชีสเชคใส้สับปะรด
  • รหัสสินค้า : 770804-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังชีสเชคใส้สับปะรด (รหัสโอทอป 770800244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด

147 หมู่ 7 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ :

โทร : 084-1421270

อีเมล: sureenuch77@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด