รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่สมุนไพร

สบู่สมุนไพร

สบู่สมุนไพร (รหัสโอทอป 770200244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 94/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทิง ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นายศรี แก้วสะอาด

โทร : 08 1944 7296 , 032 602897

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง