รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (รหัสโอทอป 770800114701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 670/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปรรูปน้ำมันมะพร้าว

39 หมู่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : คุณบุบผา เที่ยงน้

โทร : 032 559112, 089 8398055

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปรรูปน้ำมันมะพร้าว