รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าส้อกระบี่สินโอชา

เต้าส้อกระบี่สินโอชา
  • รหัสสินค้า : 810101-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เต้าส้อกระบี่สินโอชา (รหัสโอทอป 810100925204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอรี่

86 ปานุราช หมู่ 1 มหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ติดต่อ : นายสุวัฒน์ แซ่อ๋

โทร : 08-1676-6360, 0-7561-2246

โทรสาร : 0-7562-2074

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป ร้านกระบี่สินโอชาเบเกอรี่