รายละเอียดสินค้าโอทอป

ซาลาเปา

ซาลาเปา
  • รหัสสินค้า : 850403-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ซาลาเปา (รหัสโอทอป 850400414701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • มผช. : 505/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชมรมซาลาเปาทับหลี

11 หมู่ 4 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ติดต่อ : นางเสาวภา ลิ้มแสง

โทร : 081-8957319 0-7784-6075

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มชมรมซาลาเปาทับหลี