รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนสามรส

กล้วยกวนสามรส
  • รหัสสินค้า : 301901-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนสามรส (รหัสโอทอป 301900275202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

102 หมู่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

ติดต่อ : คุณยุพิณ นัดสันเท

โทร : 044 333032 , 089-7192058

วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น