รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกง

เครื่องแกง

เครื่องแกง (รหัสโอทอป 920800184701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • มผช. : 129/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านใสเดือย

23/1 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 082-4169218, 075-583512

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านใสเดือย