รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 620701-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 620700415201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน

45 โนนใน หมู่ 8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

ติดต่อ : นางบุญนาค เจนจบ

โทร : 08-4622-8299

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน