รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุ่มไหล่นูนปลายโบว์

ผ้าคลุ่มไหล่นูนปลายโบว์

ผ้าคลุ่มไหล่นูนปลายโบว์ (รหัสโอทอป 320102665203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • มผช. : 246/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านเอกอนันต์ไหมไทย

122-124 สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นายศราวุธ เอกพงศ

โทร : 08-1547-4237, 08-6468-3096

โทรสาร : 0-4471-3368

อีเมล: bankatoom@gmail.com

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป ร้านเอกอนันต์ไหมไทย