รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันเหลือง

น้ำมันเหลือง

น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์ (รหัสโอทอป 230100074701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มผช. : 259/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์

5 หมู่ 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณสมถวิล ปัสนานน

โทร : 039 511935, 08 1861 6266

อีเมล: Tratcdd@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 28 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์