รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะปิป้าสงอม

กะปิป้าสงอม
  • รหัสสินค้า : 230104-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะปิป้าสงอม (รหัสโอทอป 230100964901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มผช. : 61/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านหนองคันทรง

38/4 หมู่ 3 บ้านหนองคันทรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณสงอม สุขกสิ

โทร : 039 542245

วันที่แก้ไข : 28 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านหนองคันทรง