รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าจกไหมแกมฝ้าย

ผ้าจกไหมแกมฝ้าย

ผ้าจกไหมแกมฝ้าย (รหัสโอทอป 530200085201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9

28 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : คุณยุพา สุริยา

โทร : 08 1036 4263, 055 454143

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9