รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบคลุมไหล่ฝ้ายแกมไหม

ผ้าสไบคลุมไหล่ฝ้ายแกมไหม

ผ้าสไบคลุมไหล่ฝ้ายแกมไหม (รหัสโอทอป 530200104701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 246/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง

3/27 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : คุณจีรนันท์ มูลน้ำอ่าง

โทร : 055-454331, 081-9716422

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง