รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามรวมรสไม่มีเมล็ด

มะขามรวมรสไม่มีเมล็ด
  • รหัสสินค้า : 530503-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามรวมรสไม่มีเมล็ด (รหัสโอทอป 530500444701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 136/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1

165 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางทัชรีย์ ศรีคำ

โทร : 081-8355249

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1