รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนแม่เพี้ยน

กล้วยกวนแม่เพี้ยน
  • รหัสสินค้า : 530801-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนแม่เพี้ยน (รหัสโอทอป 530801295201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านแม่เพี้ยน

531/51 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นางนฤมล อินทร์ทอง

โทร : 0-5543-1092, 08-9839-3128

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป ร้านแม่เพี้ยน