รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นตีนจกโบราณแล่งทอง

ผ้าซิ่นตีนจกโบราณแล่งทอง

ผ้าซิ่นตีนจกโบราณแล่งทอง (รหัสโอทอป 530800325201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 48/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม

31 หมู่ 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นายจรูญ มะโนคำ

โทร : 087-1987353

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม