รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งเบญจพรรณ

น้ำผึ้งเบญจพรรณ
  • รหัสสินค้า : 530105-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผึ้งเบญจพรรณ (รหัสโอทอป 530101074901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง

185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน

โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง