รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ายกดอกลายสามสอดดิ้น

ผ้ายกดอกลายสามสอดดิ้น

ผ้ายกดอกลายสามสอดดิ้น (รหัสโอทอป 530100425205)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองน้ำริด

217 หมู่1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางฉลาด สุริวงษ์

โทร : 0-5544-7158, 08-6956-8231

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองน้ำริด