รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว

ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว
  • รหัสสินค้า : 440101-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว (รหัสโอทอป 440100264701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว

75/1 หมู่ 5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ติดต่อ : นายภคพงษ์ นาคะพง

โทร : 08-6230-4647, 0-4372-2869

โทรสาร : 0-4372-2869

อีเมล: kruhwaw@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว