รายละเอียดสินค้าโอทอป

งาโหย่วตะไคร้

งาโหย่วตะไคร้
  • รหัสสินค้า : 580101-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

งาโหย่วตะไคร้ (รหัสโอทอป 580100695201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก

72 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางพันธิพา ปิติวุฒิ

โทร : 053 611290, 089 4303219

อีเมล: Jin_Eji@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก