รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้ (รหัสโอทอป 580101224901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มผช. : 669/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

12/4 จองคำ หมู่ 13 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางบัวจันทร์ ชัยมะหา

โทร : 053-611166

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป น้ำมันงา ตรากล้วยไม้