รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่างับ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่างับ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายเต่างับ (รหัสโอทอป 451100025203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 247/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่15

32 หมู่ 15 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : คุณสำเนียง พูลสระ

โทร : 087 213 3462

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่15