รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรี เสื้อเชิ้ต

เสื้อสตรี เสื้อเชิ้ต

เสื้อสตรี เสื้อเชิ้ต (รหัสโอทอป 170600554901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรี
  • มผช. : 835/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

77/3 หมู่ 7 บ้านท้องคุ้ง ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

ติดต่อ : นางสมใจ ตุ้มทอง

โทร : 08 9830 8070

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา