รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาเขียวสมุนไพรเจียวกู่หลาน ตรา เฮิร์บฟิต

ชาเขียวสมุนไพรเจียวกู่หลาน ตรา เฮิร์บฟิต

ชาเขียวสมุนไพรเจียวกู่หลาน ตรา เฮิร์บฟิต (รหัสโอทอป 360800304701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

179 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250

ติดต่อ : นายวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน

โทร : 081 9045346

อีเมล: phuchiangta@gmail.com

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา