รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมไหล่ลายไทย

ผ้าคลุมไหล่ลายไทย

ผ้าคลุมไหล่ลายไทย (รหัสโอทอป 580300275202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง

164 หมู่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

ติดต่อ : นางบัวคำ ศรีบุญท

โทร : 08-1950-2711, 0-5306-5219

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง