รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลำไยอบแห้งสีทอง

ลำไยอบแห้งสีทอง
  • รหัสสินค้า : 510103-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลำไยอบแห้งสีทอง (รหัสโอทอป 510101214701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • มผช. : 1385/2550
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

198 บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

ติดต่อ : นางสาวศดานันท์ มะ

โทร : 08-9755-6491, 0-5354-1112

วันที่แก้ไข : 26 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่