รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้จันทน์และพวงหรีดรูปแบบใหม่

ดอกไม้จันทน์และพวงหรีดรูปแบบใหม่

ดอกไม้จันทน์และพวงหรีดรูปแบบใหม่ (รหัสโอทอป 190600124701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • มผช. : 25/2546
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ

225 หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

ติดต่อ : คุณนภัสญาน์ ดวงคำ

โทร : 036 207191, 08 6757 5161, 09 5416 2954

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ