รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มไก่

น้ำจิ้มไก่
  • รหัสสินค้า : 201006-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำจิ้มไก่ (รหัสโอทอป 201000215201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองตาเพชร

301 หมู่ 3 บ้านคลองตาเพชร ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

ติดต่อ : คุณภคพล เข็มทอง

โทร : 08 1499 2945

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองตาเพชร