รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาเขียวใบหม่อน

ชาเขียวใบหม่อน

ชาเขียวใบหม่อน (รหัสโอทอป 402000174701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

292 ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

ติดต่อ :

โทร : 08-4428-0488

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มชาเขียวใบหม่อน