รายละเอียดสินค้าโอทอป

ใส้อั่วสมุนไพร

ใส้อั่วสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 502404-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ใส้อั่วสมุนไพร (รหัสโอทอป 502400195201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสันติสุข

26/2 หมู่ 9 ต.สันติสุข กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

ติดต่อ : คุณศรีสมร วรรณใหม่

โทร : 053 367584, 081 3222448

วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสันติสุข