รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกคั่วทราย

น้ำพริกคั่วทราย

น้ำพริกคั่วทราย (รหัสโอทอป 502000165201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง

215 เวียงแหง หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

ติดต่อ : นางอัมพร จำปา

โทร : 0-5347-7024

วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง