รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะปิ (ทรัพย์สมุทร)

กะปิ (ทรัพย์สมุทร)
  • รหัสสินค้า : 230106-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะปิ (ทรัพย์สมุทร) (รหัสโอทอป 230100285201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลอ่าวใหญ่

89/3 หมู่ 5 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณศุภรัตน์ มวญนร

โทร : 08 9543 6427

วันที่แก้ไข : 27 เม.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลอ่าวใหญ่