รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์

น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์
น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 230105-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์ (รหัสโอทอป 230100294701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านห้วงน้ำขาว

74 หมู่ 4 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณจันทิพย์ อินทส

โทร : 039 543195

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2552