รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปูแสมสามรส

ปูแสมสามรส
  • รหัสสินค้า : 230105-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปูแสมสามรส (รหัสโอทอป 230100325201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน

32 หมู่ 2 บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณวรรณา พูลพัฒน์

โทร : 081-7041407

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน