รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 470801194901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าห่ม - ผ้าขาวม้า

49 หนองม่วง หมู่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

ติดต่อ : นางประยอม มาลาอ่อ

โทร : 098-1056886

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าห่ม - ผ้าขาวม้า