รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มไอโอดีน ตราป้าแอ๊ด

ไข่เค็มไอโอดีน ตราป้าแอ๊ด
  • รหัสสินค้า : 260308-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มไอโอดีน ตราป้าแอ๊ด (รหัสโอทอป 260300894901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 27/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหนองยางสามัคคี

109/1 หมู่ที่ 6 ถนนหน้าวัดป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณมยุรีย์ สุขเนตรนิรันดร์

โทร : 08 9537 9768

วันที่แก้ไข : 7 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหนองยางสามัคคี